Nyheder -> Nyhedsarkiv 1999 -> 06.08.1999

Ung jurastuderende valgt som formand for FC Trekanten

Dramatisk formandsvalg på Thyges Kro efter kampen mod AaB i går. Den tidligere formand kastede i går tøjlerne og trådte tilbage. Valget af ny formand udviklede sig dramatisk. Den nu afgået formand forsøgte i bedste Robinsonstil at få valgt sin egen kandidat, men endte i løbet af aftenen med selv at genopstille til posten.

Morten Plannthin valgte efter nedlaget til AaB igår at trække sig fra posten som formand for FC Trekanten. 'Nederlaget til AaB har intet med beslutningen at gøre. Jeg føler ikke, at jeg den sidste tid, har haft den fornødne tid til at varetage mit formandskab på en ordentlig måde', udtalte Morten Plannthin sent i går aftes.


Som foreningens uskrevne regler foreskriver, opfordrede den afgående formand derefter Kasper Bøgh til opstille som formand. Kasper tog i mod opfordringen, men opfordrede samtidigt Nicolai Funder til at opstille. Den opfordring modtog Nicolai Funder, og så stod foreningen endnu en gang overfor et kampvalg om formandsposten.


Denne situation kom tydelig bag på den afgående formand, der på bedste Robinsonmanér, på forhånd, havde aftalt med andre medlemmer at udpege Kasper Bøgh til formand uden modkandidater. 'Ja det var jo noget overraskende for os. Kasper har været den store drivkraft i foreningen på det sidste, og jeg troede ærligt talt, at han ville tage i mod formandsposten med kyshånd', sagde Morten Plannthin efterfølgende.


Kampvalg betyder - igen efter de uskrevne regler - at den afgående formand skal redegøre for resultaterne i sin formandsperiode, og at kandidaterne skal præsentere deres valgoplæg. Der var under disse oplæg dramatikken startede for alvor. Morten Plannthin mente, at det største resultat, der var opnået i løbet af hans formandskabet, var indførelsen af de små Gammel Dansk flasker, der uden problemer kan smugles ind på kolde udebanestadions. Den afgående formand lagde op til, at hans sidste gerning som formand, var en beslutning om, at de uskrevne vedtægter blev udvidet med en paragraf, der pålagde den til en hver tid siddende formand at sørge for, at disse flasker kom i anvendelse på udebaneture.


Dette forslag vendte Kasper Bøgh sig i sit oplæg kraftigt i mod, og så sprang bomben. Kasper Bøgh nævnte, at han primært ville arbejde for, at foreningen skulle skifte navn. Denne melding kom tydeligt bag på personkredsen bag den afgående formand, der havde arbejdet på at få udpeget Kasper Bøgh som formand - og førte til, at den afgående formand pludselig meldte sig som kandidat til sin egen post. Det betød samtidigt, at valget pludselig var helt åbent, da de på forhånd indgået aftaler om stemmestrategi, faldt til gulvet med et hult drøn.


Nicolai Funder nævnte i sit valgoplæg, at han til dels var enig med Kasper om, at der burde kigges lidt på navnet, men var klog af skade noget mere diplomatisk i sin omtale af dette emne. Nicolai erklærede sig enig i Gammel Dansk-forslaget fra den afgående formand.


Morten Plannthin holdt derefter et følelsesladet oplæg, som var ét langt forsvar for navnet og opforderede til at stemme på ham for at sikre stabilitet i forenigen. Oplægget var dog præget af, at Morten Plannthin få timer før, havde forklaret foreningen, hvorfor han ikke længere skulle være formand.


Man gik derefter til afstemning. Der skulle kun én omafstemning til, før det stod klart, at Nicolai R. Funder var valgt som ny formand for FC Trekanten. Nicolai R. Funder er 26 år og jurastuderende ved Københavns Universitet. Formanden første gerning var at uddele øl til alle alle tilstedeværende medlemmer.


Næste nyhed