Nyheder -> Nyhedsarkiv 1999 -> 02.11.1999

Jysk fodboldfusion forsøger at stjæle FC Trekantens navn

Formanden for FC Trekanten er rystet over angreb på foreningen fra helt uventet side

Ved offentliggørelsen af planerne om en fusion mellem tre jyske fodboldklubber kom det frem, at fusionen i øjeblikket benytter arbejdstitlen FC Trekanten. Dette er kommet helt bag på både medlemmer og formanden i foreningen af samme navn. Foreningen er en af de utallige fraktioner af fans af superligaklubben FC København og har eksisteret i flere år. Foreningen vil ikke uden videre overlade navnet til den jyske fusion.


Formanden for FC Trekanten Nicolai R. Funder er rystet over, at de jyske klubber uden videre regner med at kunne benytte navnet. "Vi har allerede i lang tid og på flere måder benyttet dette navn. Såvel på foreningens medlemskort, på hjemmesiden, i daglig tale samt i det direkte radioprogram Løvetimen på FM 102.9 MHz har navnet været profileret. Endelig vil erfarne debattører i FC København Fanclub´s debatforum sidelinien bekræfte, at der i lang tid har eksisteret en fanklub fraktion ved navnet FC Trekanten skriver formanden i det brev der er på vej til den jyske fusion."


FC Trekanten vil med Varemærkeloven i hånden forsøge at få stoppet de jyske klubbers brug af navnet. I sit brev til klubberne skriver Nicolai R. Funder blandt andet:


"Udover at vi således har retten på vores side, skal vi gøre gældende, at det stemmer bedst med almindelig redelig handlemåde, at en fremtidig jysk fusion vælger et andet navn end et, som af andre i lang tid har været anvendt i fodboldverdenen. Vi mener ikke der er et særligt hensyn at tage til en fremtidig forening, som lige så vel kunne vælge et helt andet navn, hvorimod FC Trekanten som oprindelig indehaver af navnet bør nyde beskyttelse af dette, i overensstemmelse med både ret og rimelighed. Ellers vil vi finde os selv i en situation, hvor vi skal ændre alt fra hjemmeside over medlemskort til bannere m.m., rent bortset fra at vi i øjeblikket befinder os godt med den profilering og goodwill som vi hidtil har bibragt foreningen under navnet FC Trekanten."


FC Trekanten har endnu ikke hørt fra de jyske klubber, men så snart det foreligge vil det bliver taget op her igen.


FC Trekantens første kontakt til den jyske fusion:Fra: Nicolai Reedtz Funder

Sendt: 10. november 1999 11:41

Til: vbe@vejle-boldklub.dk

Cc: mop@adm.ku.dk

Emne: "F.C. Trekanten"Goddag


Denne mail er rettet til administrationen af en kommende jysk fodboldfusion, hidtidigt refereret til som "F.C. Trekanten", herefter benævnt "Fusionen". Jeg skal som formand for fanklubben FC Trekanten (hjemmeside: www.ku.dk/ups/fctrekanten) hermed stille en forespørgsel vedrørende nævnte fusion.


Da der, som det vil fremgå, allerede eksisterer en juridisk person ved navnet FC Trekanten, er det naturligvis i min, såvel som de øvrige medlemmer af F.C. Trekantens interesse at erfare, hvad der helt præcist er påtænkt med hensyn til Fusionens anvendelse af dette navn.


Det er gennem læsning i B.T., samt ved forespørgsel på Vejles fan klubs (The Crazy Reds) debatforum kommet til min kundskab, at navnet kun har været tiltænkt som arbejdstitel for fusionen. Dette skal efter sigende have været udtalt af Vejle Boldklubs formand ved et pressemøde og/eller i en pressemeddelelse.


Således ser der altså ikke ud til at eksistere en aktuel eller potentiel konflikt mellem to identiske navne, hvilket glæder F.C. Trekanten meget. For at opnå vished, vil vi imidlertid meget gerne udbede os en bekræftelse fra Vejle Boldklub af, at Fusionen ikke vil anvende det pågældende navn. Sekundært vil vi bede om en kopi af en eventuel pressemeddelelse hvoraf det fremgår, at man ikke har i sinde at anvende navnet F.C. Trekanten, til hvis anvendelse vi forbeholder os den fulde ret.


På forhånd mange tak, og held og lykke i den svære kamp om at undgå nedrykning. Vi i FC Trekanten ved, at det er svært.


Med Venlig Hilsen

FC Trekanten

v/ Nicolai Reedtz FunderForrige nyhed Næste nyhed